Tüm Makaleler,Bloglar, webigem Yazılım Şirketi

Blog Detay

Blog Images

I SİBER GÜVENLİK NEDİR?

Siber güvenlik, bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Terim, işletmeden mobil hesaplamaya kadar çeşitli bağlamlarda geçerlidir ve birkaç ortak kategoriye ayrılabilir. Ağ güvenliği, hedefli saldırganlar veya fırsatçı kötü amaçlı yazılımlar olsun, bir bilgisayar ağını davetsiz misafirlerden koruma uygulamasıdır.

Uygulama güvenliği, yazılım ve cihazları tehditlerden uzak tutmaya odaklanır. Güvenliği ihlal edilmiş bir uygulama, korumak için tasarladığı verilere erişim sağlayabilir. Başarılı güvenlik, bir program veya aygıt dağıtılmadan çok önce tasarım aşamasında başlar. Bilgi güvenliği, hem depolama hem de taşıma sırasında verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini korur. Operasyonel güvenlik, veri varlıklarının işlenmesi ve korunmasına yönelik süreçleri ve kararları içerir. Tüm paylaştığı bilgileri bir şemsiye altında toplar. Bu verilerin nasıl saklanabilir olduğunu ve hangi ağ ve prosedürlere kimlerin erişiminin olduğunu belirler. Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği, bir kuruluşun bir siber güvenlik olayına veya işlem ve veri kaybına neden olan başka bir olaya nasıl yanıt verdiğini tanımlar.

Olağanüstü durum kurtarma ilkeleri, kuruluşun etkinlik öncesi ile aynı çalışma kapasitesine geri dönmek için operasyonlarını ve bilgilerini nasıl geri yükleyeceğini belirler. İş sürekliliği, kuruluşun belirli kaynaklar olmadan da çalıştığı plandır. Son kullanıcı eğitimi, en öngörülemeyen siber güvenlik faktörünü ele alır: İnsanlar. Pek çok kimse güvenilir siber güvenlik uygulamalarını takip etmediğinden yanlışlıkla başka bir uygulama ile kendi sistemine virüs bulaştırabilir. 

Siber güvenlik, bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir.