Tüm Makaleler,Bloglar, webigem Yazılım Şirketi

Blog Detay

  • Ana Sayfa
  • System.InvalidOperationException: 'Unable to configure HTTPS endpoint. Hatası
Blog Images

System.InvalidOperationException: 'Unable to configure HTTPS endpoint. Hatası

Bu hata, HttpClient tarafından HTTPS üzerinden yapılan istekler için bir sunucu sertifikası belirtilmediğinde veya varsayılan geliştirici sertifikasının bulunamadığında ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. **Geliştirici Sertifikası Oluşturma**: Dotnet CLI kullanarak geliştirici sertifikası oluşturun. Terminal veya komut istemcisinde aşağıdaki komutu çalıştırın:
   dotnet dev-certs https --trust

Çıktısı:   Bu komut geliştirici sertifikasını oluşturur ve güvenilir bir köke ekler.

2. **Uygulamada Sertifika Kullanımı**: HttpClient kullanırken, sertifikayı belirtmek için HttpClientHandler sınıfını kullanabilirsiniz. Bu durumda, HttpClientHandler örneğini oluştururken sertifikayı belirtmeniz gerekecek.

   Örneğin:
   HttpClientHandler clientHandler = new HttpClientHandler();
   clientHandler.ServerCertificateCustomValidationCallback = (sender, cert, chain, sslPolicyErrors) => true;
   using (var client = new HttpClient(clientHandler))
   {
       // HttpClient kullanarak işlemleri gerçekleştirin
   }


   Yukarıdaki kod, HttpClientHandler örneğini oluştururken sunucu sertifikasının doğrulamasını devre dışı bırakır. Bu, geliştirme ortamında genellikle kullanışlıdır, ancak üretim ortamında güvenlik riski oluşturabilir. Üretim ortamında, geçerli bir sunucu sertifikası kullanılması önerilir.